Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.
Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.(PAMEL), 18.12.2007 tarihinde yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermek amacıyla kurulmuştur.

Pamel Yenilenebilir Elektrik’in bünyesinde,  Adıyaman ilinde yer alan 6,946 MW ve Erzurum ili, Tortum ilçesinde yer alan 7,49 MW kurulu güce sahip 2 adet hidroelektrik santrali bulunmaktadır.

Sürdürülebilirlik
Sürdürülebilirlik

Şirketimiz faaliyet gösterdiği bölgelerde sorumluluk bilincinde olarak, bölgedeki kültürel mirası koruyup iyileştirmeye özen göstermektedir.
Projemize başlamadan önce geniş katılımlı bir tanıtım toplantısı yapılarak, projemiz tüm bölge halkına tanıtılmak üzere bir bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bu esnada detaylı bilgi verilirken, halkın görüş ve beklentileri de öğrenilmiş,soruları yanıtlanmıştır.Halkın sosyo ekonomik durumu incelenerek, ihtiyaçları belirlenmiştir.

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Doğal ve yenilenebilir kaynakları enerjiye çevirerek gelecek nesillere temiz ve yaşanılır bir doğanın kalmasına yardımcı olmak.

Enerji sektöründe kalite odaklı bir yaklaşımla faaliyet göstererek, Türkiye'nin enerji ihtiyacına güvenilir ve uzun süreli katkı sağlamaktır.

DEĞERLERİMİZ
Duyarlılık, Global Takım Çalışması, Sürekli Gelişim, AR-GE ve Çevre Bilinci çalışma yaptığımız işin vazgeçilmez öğeleridir. Bu değerler iş stratejimizin temeli olup iş yaşamımızın her aşamasına yansıtılmıştır.
Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyet gösterdiği bölgelerde sorumluluk bilincinde olarak, bölgedeki kültürel mirası koruyup iyileştirmeye özen göstermektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Verusa Holding ve tüm grup şirketlerinde, topluma, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile iş sağlığı ve güvenliğinde riskleri en aza indirgemek üzere gerekli düzenlemeler yapılmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımı sağlanmaktadır.
Şirketimiz, insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.