Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerimiz


Verusa Holding ve bünyesindeki grup şirketleri, sürdürülebilirlik önceliklerini merkeze alarak geliştirdiği uygulamalarla çevresel sorunlara yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulmayı, çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ilişkin sorumlulukları yerine getirmeyi, tüm faaliyetlerinde kullanılan teknoloji, malzeme ve ham maddeler için sağlık, emniyet ve kalite konularında yürürlükteki mevzuat ve standartları uygulamayı ilke edinmiştir.

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., faaliyet gösterdiği bölgelerde kültürel mirası koruyup geliştirmeye özen göstermiştir. Kuruluş projesinden bugüne geniş katılımlı tanıtım toplantıları düzenlenerek tüm bölge halkı faaliyetler hakkında bilgilendirilmiş, görüş ve beklentiler doğrultusunda sosyo ekonomik durum incelenerek ihtiyaçlar belirlenmiştir.

Devam eden faaliyetler süresince bölge halkına yerel istihdam sağlanmış, yollarda ve çevre bitki örtüsünde iyileştirmeler yapılmıştır. Toplam 18.000 yeni fidan dikilerek bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlanmıştır.