Sürdürülebilirlik Anlayışımız


Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Verusa Holding bünyesinde faaliyet gösteren tüm topluluk şirketleri gibi, kurumsal yönetim, iş etiği ve kurumsal sorumluluğu temel prensipleri olarak benimsemiştir.

Yenilikçi teknolojileri takip eden yapımız ve politikalarımızla gerçekleştirdiğimiz tüm yatırım ve üretim projelerinde eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan hakları, çevre ve sosyal sorumluluk ilkeleri ile sürdürülebilir değer yaratmayı, toplum ve çevreyi ön planda tutarak, gelecek nesillere daha iyi koşullar sağlamayı hedeflemektedir.

Tüm çevre ve sürdürülebilirlik politikalarımızdan sorumlu Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesi’nde Şirketimiz’i temsilen 1 üye görev yapmaktadır. Komite ve çevre yönetim ekipleri yılda en az 1 kez toplanarak sürdürülebilirlik politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirir. Alınan kararlar ve süreçle ilgili Yönetim Kurulu bilgilendirilir.