Yönetim Kurulu


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilen Mustafa Ünal) Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Özbay Yönetim Kurulu Başkan Yard.
Dr. Mustafa Necip Uludağ Yönetim Kurulu Üyesi
Şansal Cumhur Erbacıoğlu Bağımsız Üye
Mithat Kılıç Bağımsız Üye